CTY TNHH ĐẠT NAM

CTY TNHH ĐẠT NAM

CTY TNHH ĐẠT NAM

CTY TNHH ĐẠT NAM

CTY TNHH ĐẠT NAM
CTY TNHH ĐẠT NAM
CHI TIẾT SẢN PHẨM
EH/R series
Mã sản phẩm:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT • Lưu lượng ra lớn nhất : 420mL/min • Áp suất ra lớn nhất :     1.0MPa • Vật liệu chính :             PVC, GFRPP, PVDF, SUS316 • Công suất bơm:           16 - 24W • Nhiệt độ chất lỏng:       0 ÷ 60 C deg. • Các chức năng điều khiển: EXT/STOP

Lượt xem:

3182

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
EH/R series

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
• Lưu lượng ra lớn nhất : 420mL/min
• Áp suất ra lớn nhất :     1.0MPa
• Vật liệu chính :             PVC, GFRPP, PVDF, SUS316
• Công suất bơm:           16 - 24W
• Nhiệt độ chất lỏng:       0 ÷ 60 C deg.
• Các chức năng điều khiển: EXT/STOP   Download catalogue

             [ Đặt hàng ]

Bơm định lượng điện từ ,tốc độ cao
Bơm hoạt động cho phép điều chỉnh chu kỳ nhịp màng bơm ở giá trị tối đa là 360 spm ,làm giảm đáng kể kích thước và trọng lượng bơm ,cũng như khả năng vận chuyển cao.

Ứng dụng rộng 
Đầu bơm được chế tạo từ nhiều loại vật liệu khác nhau gồm có PVC,GFRPP.PVDF và SUS316,vì vậy có khả năng sử dụng rộng rải với nhiều loại dung dịch hóa chất .

Lưu ý : Loại vật liệu PVDF và SUS316 không được sử dụng cho loại bơm EH-B 15/30 và C15. 

Chức năng EXT/STOP
Tất cả các loại model trong dạng serie này đã được tiêu chuẩn với một chức năng EXT giúp bơm khởi động và một chức năng STOP dừng bơm khi có tín hiệu điều khiển bên ngoài.

Sản phẩm cùng loại
EH-F Series
·   Lưu lượng ra lớn nhất: 2000mL/min ·   Áp suất ra lớn nhất : 1MPa  ·    Vật liệu chính : PVC,GFRPP ·    Tốc độ nhịp bơm : 1~240spm (nhịp/phút)
LK series
THÔNG SỐ KỸ THUẬT (50/60Hz) • Lưu lượng ra cực đại: 45/54L/min • Áp suất ra cực đại:     1.5MPa • Vật liệu chính:            SUS316, PVC, PVDF • Công suất bơm:          0.2 - 1.5kW • Nhiệt độ chất lỏng:      0 ÷ 80 C deg. (loại INOX) • Độ nhớt chất lỏng :     1,000mPa.s (loại VS)
AX series
THÔNG SỐ KỸ THUẬT (50/60Hz)  • Lưu lượng ra lớn nhất :  51.6/49.7L/min • Áp suất ra lớn nhất :      4.2MPa • Vật liệu chính:              SUS316, PVC, PTFE • Công suất bơm:            0.2 - 3.7kW • Nhiệt độ chất lỏng:        0 ÷ 100 C deg.
EK series
THÔNG SỐ KỸ THUẬT  • Lưu lượng ra lớn nhất :     420mL/min • Áp suất ra lớn nhất:          1.0MPa • Vật liệu chính:                  PVC, GFRPP, PVDF, SUS316 • Công suất bơm:                20 - 22W • Nhiệt độ chất lỏng: 0 ÷ 60C deg.(không đọng hơi ẩm) • Các chức năng điều khiển: EXT/STOP
EH/E series
THÔNG SỐ KỸ THUẬT • Lưu lượng ra cực đại : 1250mL/min • Áp suất ra cực đại:      1.0MPa • Vật liệu chính :            PVC, GFRPP, PVDF, SUS316 • Công suất bơm:          48W • Nhiệt độ chất lỏng:      0÷40 C deg. • Các chức năng điều khiển: tự điều khiển /điều khiển đếm/điều khiển gián đoạn.
EH/Y series
THÔNG SỐ KỸ THUẬT  • Lưu lượng ra lớn nhất : 420mL/min • Áp suất ra lớn nhất :     0.98MPa • Vật liệu chính:              PVC, GFRPP, PVDF, SUS316 • Nhiệt độ chất lỏng :      0 ÷ 60 C deg. • Các chức năng điều khiển : tự động /điều khiển đếm/Điều khiển gián đoạn